Nama-nama Muslim
Nama Lelaki Nama Perempuan Nama Pilihan

Maksud nama Bashaair Naura

Bashaair Naura bermaksud Khabar baik; Bunga
Jawi: بشير نورا

Masukkan Nama:

Bashaair Naura
بشير نورا
Bashaair: Khabar baik
Naura: Bunga

Nama Yang Berkaitan

Nama
Maksud
Bashshar
Bringer of glad tidings
Bushra
Kabar baik
Bashirah
Bijaksana, berakal
Basheera
Kabar baik
Naurah
Bunga

Cadangan Nama